Certyfikat ECM

Potwierdzenie akceptacji systemu utrzymania podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie (ECM) w Unii Europejskiej zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 i Komisji , Rozporządzenie wykonawcze (UE) 2019/779.

Ważnośc od 14.03.2022 do 13.03.2027.