Otwarcie Biura w Gdańsku

W związku z poszerzaniem  usług świadczonych przez spółkę w celu poprawy obsługi klienta na każdym etapie procesu przewozowego podjęliśmy decyzję o otwarciu naszego Biura  w Gdańsku i wyposażeniu go w 4  lokomotywy spalinowe typu SM 42. Dzięki temu świadczymy bezpośrednią obsługę manewrową Portu Morskiego Gdynia oraz Portu Morskiego Gdańsk.