O firmie

Inter Cargo Sp. z o.o. działa na rynku przewozów kolejowych od roku 2003. Przewozimy kolejowo towary sypkie, stal, towary płynne w tym niebezpieczne. Działamy na rynku krajowych i międzynarodowym. Posiadamy własny tabor kolejowy. Oferujemy również dzierżawę i wynajem lokomotyw. Udziałowcami spółki są dwie zagraniczne osoby prawne:

  • 51% udziałów posiada Bulk Transshipment Slovakia a.s. Spółka ta jest właścicielem terminali przeładunkowych na granicy Słowacko-Ukraińskiej w Čierna nad Tisou / Čop
  • 49% udziałów posiada BUDAMAR LOGISTICS, a.s., największa spółka logistyczna na Słowacji oferująca kompleksowe rozwiązania logistyczne, opierając się głównie na spółkach z własnej grupy kapitałowej (spedytorzy, przewoźnicy kolejowi i samochodowi, terminale przeładunkowe, transport morski i rzeczny, agencje celne).

Misją INTER CARGO Sp. z o.o. jest bezpieczne świadczenie wysokiej jakości kompleksowych usług przewozowych i logistycznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb każdego Klienta, przy zachowaniu bezpieczeństwa i jednoczesnym utrzymaniu optymalnej struktury kosztów.

Wizją INTER CARGO Sp. z o.o. jest dążenie do najwyższych standardów bezpieczeństwa w usługach przewozowych i zajęcie wiodącej pozycji wśród prywatnych operatorów kolejowych działających na europejskim rynku kolejowych przewozów towarowych, w tym szczególnie na rynkach Unii Europejskiej.