Jednolity Certyfikat Bezpieczeństwa

Miło nam poinformować, że Inter Cargo Sp. z o.o. otrzymała nowy, jednolity certyfikat bezpieczeństwa EU 1020220111 stanowiący akceptację przyjętego przez przedsiębiorstwo kolejowe systemu zarządzania bezpieczeństwem (SMS), w tym regulacji przyjętych przez przedsiębiorstwo kolejowe w celu spełnienia konkretnych wymagań w zakresie bezpiecznego wykonywania przewozów na danej sieci zgodnie z dyrektywą (UE) 2016/798 oraz obowiązującymi przepisami prawa krajowego.

Certyfikat został wydany przez Agencję Kolejową Unii Europejskiej na teren Rzeczpospolitej i Republiki Czeskiej (jako pierwszy podmiot certyfikowany przez Era z Polski).

Zastępuje on dotychczas wydane certyfikaty część A i część B (na mocy właściwych decyzji uchylających) i jest przyznany na okres pięciu lat od 20 maja 2022 do 19 maja 2027.